Ouverture du synode de Hong Kong
Tác giả: R. P. Maurice Quéguiner
Ký hiệu tác giả: QU-R
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012085
Nhà xuất bản: Paris
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích