Thông điệp về đại kết - Để họ nên một
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005399
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007262
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014206
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GiỚI THIỆU 5
NHẬP ĐỀ 13
CHƯƠNG 1: ViỆC DẤN THÂN ĐẠI KẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 19
- Ý định của Thiên Chúa và sự hiệp thông 19
- Con đường đại kết: Đường của Giáo Hội 21
- Canh tân và Hoán cải 30
- Tầm quan trọng của Giáo lý 34
- Ưu tiên cho cầu nguyện 38
- Đối thoại đại kết 48
- Những cơ cấu địa phương của việc đối thoại 50
- Việc đối thoại giống như một cuộc kiểm điểm lương tâm 52
- Đối thoại để giải quyết những bất đồng 55
- Cộng tác thực hành 59
CHƯƠNG 2: NHỮNG KẾT QUẢ CỦA ĐỐI THOẠI 60
- Tìm lại được tình huynh đệ 60
- Tình liên đới trong việc phục vụ nhân loại 63
- Những điểm đồng quy trong các điều liên quan đến Lời Chúa và Phụng sự thánh 65
- Đánh giá tốt những thiện hảo nơi các Ki-tô hữu khác 68
- Tiến triển của hiệp thông 69
- Đối thoại với các Giáo hội Đông Phương 70
- Nối lại những cuộc tiếp xúc 73
- Các Giáo hội anh em 77
- Những tiến bộ của đối thoại 83
- Những quan hệ với các Giáo hội kỳ cựu Đông Phương 87
- Những quan hệ với các Giáo hội khác và các Cộng đoàn giáo hội Tây phương 89
- Những quan hệ với các Giáo hội 96
- Những hợp tác đã thực hiện 99
CHƯƠNG 3: QUÃNG ĐƯỜNG CÒN PHẢI VƯỢT QUA 103
- Theo đuổi và tăng cường đối thoại 103
- Đón nhận những thành quả đạt được 106
- Tiếp tục phong trào đại kết thiêng liêng và làm chứng cho sự thánh thiện 108
- Phần đóng góp của Giáo hội Công giáo vào việc tìm hiệp nhất các Ki-tô hữu 113
- Sứ vụ hiệp nhất của Giám mục Rôma 115
điều kiện cần để hiệp nhất 124
- Hiệp nhất trọn vẹn và Phúc âm hóa 125
LỜI KHUYẾN DỤ 128
CHÚ THÍCH 133
Hồng y Jean Margeot 151
- Sự mất ý thức luân lý trong nền văn minh hiện đại - Abelardo Lobato 158
- Thảm kịch làm chết êm dịu - Gonzalo Herranz 170
- Suy tư về đạo đức về vấn đề phá thai - Hồng y J.M. Lustiger TGM Paris 178
- Phá thai và vạ tuyệt thông - Julian Herranz 182