Tông thư Mane Nobiscum Domine - Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010487
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010509
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010510
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015827
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tóm lược Tông thư Mane Nobiscum Domine 3
Dẫn nhập 8
I. Tiếp bước công đồng và năm toàn xá 11
II. Thánh Thể là mầu nhiệm ánh sáng 16
III. Thánh Thể là nguồn mạch và biểu lộ tình hiệp thông 23
IV. Thánh Thể là nguyên lý và sự phóng của sứ vụ 27
Vài cảm nhận sau khi đọc Tông thư 37