Vatican II Les Prêtres
Phụ đề: Presbyterorum Ordinis et Optatam Totius
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011996
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 397
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích