Tông huấn Loan báo Tin mừng (Evangelii Nuntiandi)
Tác giả: ĐGH. Phaolô VI
Ký hiệu tác giả: PHAO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007296
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008740
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU  
Khuyến dụ đặc biệt về việc phúc âm hóa 6
Nhân dịp ba biến cố 6
Chủ đề thường được nhấn mạnh trong triều đại ta 7
Theo chiều hướng của thượng hội đồng giám mục năm 1974 8
Mời gọi suy nghĩ 9
CHƯƠNG I: TỪ ĐỨC KITÔ RAO GIẢNG ĐẾN  GIÁO HỘI RAO GIẢNG  
Lời chứng và sứ mệnh của Chúa Giêsu 11
Chúa Giêsu nhà rao giảng Tin Mừng đầu tiên 12
Loan báo nước Thiên Chúa 12
Loan báo ơn cứu độ giải thoát 13
Phải chiếm lấy nước trời bằng một nỗ lực cam go 13
Đức Kitô rao giảng không ngừng 14
Những dấu chỉ của Tin Mừng 14
Cộng đoàn tiếp nhận và rao giảng Tin Mừng 15
Loan báo tin mừng là ơn gọi riêng của Giáo hội 15
Tương quan giữa Giáo hội và việc loan báo Tin Mừng 16
Không thể tách rời Giáo hội khỏi Chúa Kitô 18
CHƯƠNG II: PHÚC ÂM HOÁ LÀ GÌ?  
Tính cách phức tạp của hoạt động phúc âm hóa 21
Đổi mới nhân loại 22
Và đổi mới cảnh vực sống của nhân loại 22
Phúc âm hóa những nền văn hóa 23
Sự quan phòng bậc nhất của đời sống chúng ta 24
Cần phải loan báo công khai 25
Đời sống mới 26
CHƯƠNG III: NỘI DUNG CỦA VIỆC PHÚC ÂM HOÁ  
Nội dung chính yếu và những yếu tố phụ thuộc 29
Chứng tá về tình yêu Chúa Cha 29
Trọng tâm của sứ điệp: Sự cứu rỗi trong Đức Kitô 30
Dưới dấu chỉ hy vọng 30
Sứ điệp bao gồm tất cả đời sống 32
Sứ điệp giải phóng 32
Phúc âm hóa và thăng tiến con người 33
Không giản lược cũng không hàm hồ 34
Sự giải phóng theo Tin Mừng 35
Phải quy về nước Thiên Chúa 35
Cái nhìn của Tin Mừng về con người 36
Cần phải trở lại 37
Loại trừ bạo lực 37
Sự đóng góp đặc biệt của Giáo hội 38
Tự do tôn giáo 39
CHƯƠNG IV: NHỮNG ĐƯỜNG LỐI CỦA VIỆC PHÚC ÂM HOÁ  
Tìm những phương tiện thích hợp 41
Chứng tích đời sống 41
Sự giảng dạy sống động 42
Phụng vụ lời chúa 43
Huấn giáo 45
Sử dụng những phương tiện truyền thông đại chúng 46
Cần phải tiếp xúc cá nhân 47
Vai trò của các Bí tích 47
Những hình thức sống đạo bình dân 48
CHƯƠNG V: ĐỐI TƯỢNG CỦA VIỆC PHÚC ÂM HOÁ  
Phạm vi phổ quát 51
Bất chấp mọi cản trở 51
Sự loan báo đầu tiên cho những kẻ xa lạ 52
Loan báo cho thế giới khô đạo 53
Các tôn giáo ngoài Kitô giáo 53
Nâng đỡ lòng tin các tín hữu 55
Những kẻ không tin 56
Những người không sống đạo 58
Trong lòng quần chúng 59
Các cộng đoàn Giáo hội cơ bản 60
CHƯƠNG VI: NHỮNG NGƯỜI RAO GIẢNG TIN MỪNG  
Toàn thể Giáo hội truyền giáo 65
Truyền giáo là hành vi của Giáo hội 66
Giáo hội phổ quát 67
Giáo hội địa phương 67
Sự thích nghi và trung thực của ngôn ngữ 68
Hướng về Giáo hội phổ quát 70
Kho tàng bất biến của đức tin 71
Những nhiệm vụ khác nhau 72
Người kế vị thánh Phêrô 73
Các Giám mục và Linh mục 73
Các Tu sĩ 75
Giáo dân 76
Gia đình 77
Những người trẻ 78
Những chức vụ khác nhau 78
CHƯƠNG VII: TINH THẦN CỦA VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG  
Tiếng gọi khẩn thiết 81
Dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần 81
Những người chứng chân thực 84
Những người xây dựng hiệp nhất 87
Những người phụng vụ của chân lý 89
Do tình yêu khích động 91
Với nhiệt tâm của các thánh 92
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN  
Huấn thị của Năm Thánh 97
Maria Ngôi sao sáng của việc Phúc ÂM Hóa 97
MỤC LỤC 99