Thông điệp ánh rạng ngời chân lý - Splendor Veritatis
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000372
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009426
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014583
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU THÔNG ĐIỆP 3
VÀO ĐỀ 17
- Đức Giêsu Ki-tô, ánh sáng thật chiếu soi mọi người 18
- Mục tiêu của thông điệp hiện được ban hành 22
CHƯƠNG I: "THƯA THẦY, TÔI PHẢI LÀM ĐIỀU TỐT NÀO?"  
Đức Kitô và lời giải đáp cho vấn nạn luân lý  
- Người kia tiến lại gần … 27
- Thưa thầy, tôi phải làm điều tốt nào để đạt được sự sống vĩnh cửu 29
- Chỉ có một Đấng duy nhất tốt lành mà thôi 32
- Nếu anh muốn tiến vào sự sống, hãy tuân giữ các giới răn 37
- Nếu anh em muốn nên trọn hảo 45
- Hãy đến, hãy nối gót theo Thầy 52
- Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể 56
- Và này đây, Thầy ở với anh em luôn mãi cho đến tận thế 61
CHƯƠNG II: "ANH EM CHỚ UỐN MÌNH THEO THẾ GIAN NÀY"  
Giáo hội và phân định về một số khuynh hướng thần học luân lý hiện nay  
- Giảng dạy những gì phù hợp với đạo lý lành mạnh 67
- Anh em sẽ nhận biết chân lý và chân lý sẽ giải thoát anh em 73
I. Tự do và lề luật  
- Ngươi chớ ăn trái nơi cây biết thiện biết dữ 78
- Thiên Chúa đã muốn để cho con người "tự bàn bạc với chính mình" 82
- Phúc thay người vui thú với Lề Luật Chúa 88
- Họ nêu dẫn cho thấy lề luật đã được khắc ghi trong lòng họ 94
- Nhưng thoạt đầu thì không như thế 103
II. Lương tâm và chân lý  
- Thánh điện của con người 109
- Phán quyết của lương tâm 113
- Tìm kiếm chân lý và sự thiện 118
III. Lựa chọn cơ bản và những hành vi ứng xử cụ thể  
- Ước chi tự do đừng nên cớ cho người ta thỏa mãn xác thịt 123
- Tội trọng và tội nhẹ 131
IV. Hành vi luân lý  
- Cứu cánh luận và thuyết duy cứu cánh 135
- Đối tượng của hành vi có suy tính 144
- "Điều tự nó là dữ": không được phép làm điều dữ nhằm mục đích đạt tới điều thiện 149
CHƯƠNG III: "SAO CHO THẤP GIÁ CỦA ĐỨC KITÔ KHÔNG BỊ GIẢN LƯỢC THÀNH HƯ VÔ"  
Sự thiện luân lý đối với đời sống của Giáo hội và của thế giới 155
- Chính vì để chúng ta được mãi tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta 160
- Bước đi trong ánh sáng 163
- Tử đạo, một hình thức tán dương sự thánh thiện bất khả xâm phạm của luật Thiên Chúa 167
- Những chuẩn mực luân lý phổ quát nhằm phục vụ con người và xã hội 174
- Luân lý và cuộc canh tân đời sống xã hội và chính trị 178
- Ân sủng và sự tuân phục Luật Thiên Chúa 184
- Luân lý và công cuộc phúc âm hóa mới 190
- Dịch vụ của các nhà thần học luân lý 195
- Trách nhiệm mục tử của chúng tôi 203
Đức Maria, Mẹ Từ Ái 210
CHÚ THÍCH 216