Theo Chúa Kitô
Phụ đề: Những văn kiện đời tu
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007305
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 501
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007306
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 501
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Những bài huấn giáo của ĐTC Gioan-Phaolô II về đời thánh hiến 9
Bài 1: Đời sống thánh hiến trong Giáo hội 11
Bài 2: Những phát triển và khuynh hướng của ĐSTH vào thời nay 16
Bài 3: Trên đường ý định sáng lập của Đức Kitô 20
Bài 4: Cổ vũ ơn gọi đời sống thánh hiến 25
Bài 5: Giá trị của ĐSTH đối với sự tiến triển của thánh thiện trong Giáo hội 30
Bài 6: Con đường trọn lành 35
Bài 7: Đức khiết tịnh thánh hiến trong mối hiệp nhất phu thê… 40
Bài 8: Đức khiết tịnh thánh hiến trong mối hiệp nhất phu thê…. 45
Bài 9: Khó nghèo theo Tin mừng, điều kiện thiết yếu của ĐSTH 50
Bài 10: Vâng phục Phúc âm trong đời sống thánh hiến 55
Bài 11: Đời sống chung dưới ánh sáng Tin mừng 61
Bài 12: Sống cầu nguyện trong đời thánh hiến 65
Bài 13: Đới sống thánh hiến phục vụ Giáo hội 70
Bài 14: Đới thánh hiến dấu chỉ và chứng từ của nước Đức Kitô 74
Bài 15: Các tu sĩ linh mục 78
Bài 16: Đời sống thánh hiến của các tu huynh 82
Bài 17: Đới sống thánh hiến nữ giới 87
Bài 18: Ảnh hưởng của chúa thánh thần trong đới sống thánh hiến 92
Bài 19: Đức Trinh nữ Maria và đời sống thánh hiến 97
Ngày đời sống thánh hiến 103
I. Sứ điệp của ĐTC Gioan Phaolô II nhân ngày đời sống thánh hiến lần I 104
II. Khánh nhật Đời Thánh hiến 109
Mô hình I: Ơn gọi và thánh hiến 110
Mô hình II: Hiệp thông 115
Mô hình III: Sứ vụ và chứng tá 118
Mô hình IV: Thánh lễ tạ ơn vì hồng ân thánh hiến 121
Huấn thị về sự hợp tác liên dòng trong việc huấn luyện 125
Nhập đề 127
I. Những nguyên tắc căn bản và những hướng dẫn thực hành 130
II. Hợp tác trong những giai đoạn khác nhau của việc huấn luyện 140
III. Những học viên giáo lý và huấn luyện triết học và thần học 148
IV. Sự hợp tác liên dòng trong việc đào tạo các nhà đào tạo 157
Kết luận 164
Huấn thị "Verbi spona" về đời sống chiêm niệm và nội vi các nữ đan sĩ 167
Dẫn nhập 169
Phần I: Ý nghĩa và giá trị của nội vi các nữ đan sĩ 172
Trong mầu nhiệm Chúa Con hiệp thông tình yêu với Chúa Cha 172
Trong mầu nhiệm Giáo hội kết hiệp độc hữu với Đức Kitô lang quân 175
Nội vi dưới chiều kích khổ chế 177
Những nữ đan sĩ thuần túy chiêm niệm chia sẻ sự hiêp thông và sứ … 182
Phàn II: Nội vi của các nữ đan sĩ 189
Nội vi Giáo Hoàng 190
Nội vi theo Hiến Pháp Dòng 192
Những đan viện của các nữ đan sĩ thuộc về truyền thống đau tu cổ… 192
Qui tắc nội vi giáo hoàng của các nữ đan sĩ 193
Nguyên tắc chung 193
Xuất nhập khu nội vi 194
Những cuộc hội họp các nữ đan sĩ 197
Những phương tiện truyền thông xã hội 197
Việc canh giữ nội vi 198
Phần III: Tín trung kiên vững 199
Huấn luyện 199
Sự tự trị của đan viện 203
Những tương quan với các Dòng nam 204
Phần IV: Hiệp hội và liên hiệp 206
Kết luận 209
Huấn thị :"Xuất phát lại từ Đức Kitô" canh tân cam kết sống ĐSTH… 211
Nhập đề 213
Phần I: Đời sống thánh hiến: Sự hiện diện tình yêu Đức Ki tô giữa lòng 219
Phần II: Can đảm đối diện với thử thánh và thánh đố 227
Phần III: Đi sứ vụ 329
Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả các người tận hiến 347
I. Những mục tiêu của Năm đới sống thánh hiến 349
II. Những mong đợi cho Năm đời sống thánh hiến 355
III. Những chân trời của Năm đới sống thánh hiến 361
Phụ lục I: Thần học đời tu trong vòng 50 năm qua 365
I. Những năm tiền Công đồng 366
II. Công đồng Vaticanô II 367
III. Những năm sau công Công đồng 370
IV. Tông huấn Vita consecrata 378
V. Bước sang thiên niên kỷ mới 382
Kết luận 384
Phụ lục II: Hướng dẫn học tập tông huấn Vita Consecrata 385
Mở đầu 385
Chương I: Confessio trinitatis 389
I. Ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi 391
II. Từ Phục sinh đến thời viên mãn 393
III. Trong Giáo hội và cho Giáo hội 396
IV. Được tinh thần thánh thiện hướng dẫn 398
Chương II: Signum Fraternitatis đời thánh hiến, dấu chỉ hiệp thông trong GH 401
I. Những giá trị thường hằng 401
II. Tiếp tục công trình của Thánh Thần: Trung thành trong đổi mới 407
III. Vài lãnh vực của sứ vụ\ 421
IV. Dấn thân đối thoại với mọi người 422
Kết luận 424
Phụ lục III: Hướng dẫn giáo luật 427
1. Đơn xin bản quyền sở tại nhìn nhận một hội đoàn sống ĐSTH… 429
2. Phúc thư của Giám mục Giáo phận 430
3. Giám mục Giáo phận xin tòa thánh cho phép thánh lập một hội dòng 431
4. Sắc lệnh thiết lập một hội dòng Giáo phận 433
5. Tổ chức hội dòng Giáo phận vừa được thiết lập 424
6. Báo cáo của một hội dòng Giáo phận 435
7. Châu phê hiến pháp một hội dòng Giáo phận 437
8. Giám mục nơi hội dòng đặt trụ sở tham khảo các Giám mục khác 438
9. Miễn chuẩn luật pháp 439
10. Bổ nhiệm, thuyên chuyển 440
11. Giám mục đồng ý cho thiết lập một tu viện 442
12. Thiết lập một tu viện 444
...