Giáo huấn của Giáo hội Công giáo về tính dục
Tác giả: Vũ Văn An
Ký hiệu tác giả: VU-A
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005359
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005360
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Giáo huấn Công Giáo về tính dục 7
2. Diễm Ca và tình yêu nhân bản 107
3. Thánh Bernard thành Clairvaux và Diễm Ca 118
4. Khảo luận "Về Tình Yêu Chúa" 152