Tuyên ngôn Dominus Jesus
Phụ đề: Tính độc nhất và phổ quát của ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội
Tác giả: Vaticano
Ký hiệu tác giả: VAT
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004939
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 17
Số trang: 99
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010990
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 17
Số trang: 99
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010991
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 17
Số trang: 99
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014277
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 17
Số trang: 99
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 13
I. Sự sung mãn và dứt khoát nơi mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 25
II. Ngôi Lời nhập thể và Chúa Thành Thần trong công trình Cứu độ 39
III.  Tính độc nhất và phổ quát nơi mầu nhiệm cứu độ của Chúa Gêsu Kitô 56
IV. Tính độc nhất và duy nhất của giáo hội 66
V. Giáo hội:  Vương quốc Thiên Chúa và vương quốc Đức Kitô 76
Ơn cứu độ 84
Kết luận 96