In litteras encyclicas "Humani generis"
Tác giả: ĐGH. Piô XII
Ký hiệu tác giả: PIO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011928
Nhà xuất bản: Romae
Khổ sách: 23
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích