Le concile nous répond
Phụ đề: Manuel de Vatican II
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012168
Nhà xuất bản: Apotolat des Editions
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 18
Số trang: 392
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích