Sanctaesedis ephemerides Romanae
Tác giả: D. N. Pio PP. X
Ký hiệu tác giả: PI-D
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 39
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012008
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1906
Khổ sách: 22
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích