Le Encicliche Mariane
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004132
Nhà xuất bản: Angelo Belardetti Editore
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 26
Số trang: 672
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích