Huấn thị về việc đào tạo Phụng vụ trong các Chủng viện
Tác giả: Bộ giáo dục Công giáo
Ký hiệu tác giả: BO-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007685
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007686
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007701
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010362
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần một  
ĐỜI SỐNG PHỤNG VỤ CỦA CÁC CHỦNG VIỆN  
1) Những nguyên tác chung của việc đẩy mạnh đời sống phụng vụ của các Chủng viện  11
2) Những quy tắc đối với các cử hành phụng vụ cá nhân 24
 Phần hai  
VIỆC GIẢNG DẠY PHỤNG VỤ THÁNH TRONG CÁC CHỦNG VIỆN PHỤ TRƯƠNG 39
·         Phần một: Các quy tắc và nguyên lý 61
·         Phần hai: Thánh thể và việc tôn thờ Thánh Thể 75
·         Phần ba: Các Bí tích và Á Bí tích  
·         Phần bốn: Thánh hóa thời 89