Tông huấn Kitô hữu Giáo dân - Chiristifideles Laici
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010468
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010477
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010478
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập Đề 3
1. Các Kitô hữu giáo dân 3
2. Cả các anh em nữa, vào làm vườn nho cho tôi đi 4
3. Những thúc bách hiện tại của thế giới : “Sao các anh em đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?” 8
4. Khuynh hướng duy-thế-tục và nhu cầu tôn giáo 10
5. Nhân vị con người : Phẩm giá bị chà đạp và được tán dương 12
6. Những tình huống xung đột và hòa bình 14
7. Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của nhân loại 15
CHƯƠNG I : THẦY LÀ CÂY NHO, ANH EM LÀ CÀNH 17
PHẨM GIÁ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG HỘI THÁNH MẦU NHIỆM  
8. Mầu nhiệm cây nho 17
9. Người giáo dân là ai ? 19
10. Bí Tích Thánh Tẩy và tính mới mẻ Kitô giáo  20
11. Con cái Thiên Chúa trong Người-Con-Duy-Nhất 21
12. Một Thân Thể Duy Nhất trong Đức Kitô 22
13. Đền Thờ sống động của Chúa Thánh Thần 23
14. Những người tham dự vào chức Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Giả của Đức Giêsu Kitô 24
15. Người giáo dân và tính cách trần thế 28
lố. Những người được mời gọi nên thánh 32
17. Thánh hóa bản thân trong trần gian 34
CHƯƠNG II : TẤT CẢ LÀ CÀNH NHO CỦA MỘT CÂY NHO DUY NHẤT 38
SỰ THAM GIA CỦA CÁC GIÁO DÂN VÀO ĐỜI SỐNG CỦA HỘI THÁNH - HIỆP THÔNG
18. Mầu nhiệm Hội Thánh - Hiệp thông 38
19. Công Đồng và Hội Thánh học về hiệp thông  39
20. Một sự hiệp thông hữu cơ : khác biệt và bổ túc 42
21. Các tác vụ và đoàn sủng ; những ân huệ do Thánh Thần ban cho Hội Thánh 45
Các tác vụ trách vụ và nhiệm vụ 45
22. Các tác vụ do bí tích Truyền Chức 46
23. Tác vụ, trách vụ và nhiệm vụ của giáo dân 47
24. Các đoàn sủng 52
25. Sự tham dự của giáo dân vào đời sống Hội Thánh 54
Các Giáo Hội địa phương và Hội Thánh phổ quát 54
26. Giáo xứ 56
27. Dấn thân hoạt động tông đồ trong giáo xứ 59
28. Các hình thức tham gia trong sinh hoạt Hội Thánh 61
Các hình thức tham gia cá nhân 62
29. Các hình thức tham gia tập thể 63
30. Tiêu chuẩn cổ tính H.Thánh đối với các hiệp hội giáo dân  66
31. Các chủ chăn phục vụ cho việc hiệp thông 68
CHƯƠNG III : THẦY ĐÃ CẮT CỬ ANH EM ĐỂ ANH EM RA ĐI, THU ĐƯỢC KẾT QUẢ 72
GIÁO DẰN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM TRONG HỘI THÁNH - SỨ VỤ  
32. Hiệp thông trong sứ vụ truyền giáo 72 
33. Loan báo Tin Mừng 74 
34. Đã đến lúc phải; thực hiện một cuộc loan báo Tin Mừng mới 76
35. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ 79
36. Sống Tin Mừrig qua việc phục vụ con người trong xã hội 82
37. Cổ Võ phẩm giằ con người 84
38. Tôn trọng quyền sông, một quyền bất khả xâm phạm 86
39. Tự do kêu cầu Danh Chúa  
40. Gia đình, khung cảnh đầu tiên trong việc dấn thân vào xã hội 92
41. Đức ái, linh hồn và sự nâng đỡ cho tình liên đới  95
42. Những người tham gia vào đời sống chính trị và những người được hưởng lợi ích của đời sống đó 97
43. Đặt con người ở trung tâm đời sống kinh tế - xã hội 101
44. Việc Phúc Âm hóa văn hóa và các nền văn hóa của con người 104
CHƯƠNG IV: NHỮNG NGƯỜI THỢ LÀM VƯỜN NHO CỦA CHÚA 109
NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ TUYỆT VỜI ÂN SỦNG ĐA DẠNG CỦA THIÊN CHÚA 109
45. Sự khác nhau giữa các ơn gọi 199
46. Giới trẻ, thiếu nhi, người lớn tuổi. Giới trẻ, niềm hy vọng của Hội Thánh 110
47. Các thiếu nhi và nước trời 112
48. Người lớn tuổi và ơn khôn naoan 113
49. Nữ giới và nam giới 115
50. Những nền tảng nhân học và thần học 119
51. Sứ vụ trong Hội Thánh và trong thế giới 122
52. Người nam và người nữ cùng hiện diện và cộng tác với nhau 127
53. Các bệnh nhân và các người đau khổ 130
54. Canh tân hoạt động mục vụ 132
55. Các bậc sống và các ơn gọi 135
56. Các ơn gọi giáo dân khác nhau 137
CHƯƠNG V : ĐỂ ANH EM SINH NHIỀU HOA TRÁI 140
VIỆC HUẤN LUYỆN GIÁO DÂN  
57. Luôn đạt đến sự trưởng thành hơn 140
58. Khám phá và sông ơn gọi cũng như sứ vụ,cá nhân 141
59. Huấn luyện toàn diện để sống trong sự duy nhất 144
60. Các khía cạnh của việc huấn luyện 145
61. Những người cộng tác với Thiên Chúa, Đấng là nhà giáo dục 147
62. Các môi trường huấn Ịuyện khác 151
63. Mọi người đều đón nhận và huấn luyện lẫn nhau 153
64. Kêu mời và cầu nguyện 155
Chú thích