Thư chung hậu đại hội dân Chúa 2010 gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam
Phụ đề: Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011147
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 55
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập (số 1-3) 3
CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
Tiến trình toàn cầu hóa (4) 5
Những thay đổi trong xã hội (5) 6
Nền kinh tế thị trường (6) 7
Văn hóa giáo dục (7) 7
Truyền thống tôn giáo (8) 8
Tương tác giữa kinh tế xã hội và tôn giáo (9) 9
CHƯƠNG II: MẦU NHIỆM GIÁO HỘI  
Dân Thiên Chúa, gia đình của Thiên Chúa (10-11) 10
Nhiệm thể Đức Ki-tô (12) 13
Đền thờ Chúa Thánh Thần (13) 14
Đặc tính thần - nhân của Giáo hội (14) 14
Hội nhập văn hóa và tính bản địa (15) 15
Giáo hội và nước Thiên Chúa (16) 16
Hiệp thông với các thánh (17) 17
Giáo hội lữ hành (18) 18
Mở ra cho hiệp thông và sứ vụ (19) 18
CHƯƠNG III: HIỆP THÔNG CỦA GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA
Giáo lý về hiệp thông (20) 20
Hiệp thông với Giáo hội phổ quát (21) 21
Hiệp thông với Giáo hội tại Châu Á (22) 21
Hiệp thông trong giáo phận (23) 22
Hiệp thông với hàng giáo phẩm (24) 22
Hàng giáo sĩ và giám mục (25) 23
Các tu sĩ (26) 23
Sự tham gia của giáo dân (27) 24
Nữ giới trong Giáo hội (28) 25
Người trẻ (29) 25
Hiệp thông, chìa khóa của sứ vụ (30) 25
CHƯƠNG IV: LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG HOÀN CẢNH NGÀY NAY
Truyền giáo là bản chất của Giáo hội (31) 27
Sứ vụ duy nhất và toàn diện (32) 28
Giáo hội và xã hội (33) 29
Tính cộng đoàn của sứ vụ (34) 30
Hoạt động tông đồ và đời sống chiêm niệm (35) 30
Loan báo Tin mừng với cung cách của Chúa Giêsu (36) 31
Giáo dục (37) 32
Giaos dục lương tâm (38) 33
Đối thoại (39) 33
Đối thoại với các tôn giáo (40) 33
Đối thoại với người nghèo (41) 34
Đối thoại với người không tôn giáo (42) 35
Mục vụ gia đình (43) 36
Mục vụ giới trẻ (44) 36
Mục vụ di dân (45) 37
Bảo vệ môi sinh (46) 38
Mục vụ truyền thông (47) 38
Kết luận 40