Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh
Tác giả: Ủy Ban Thần Học Quốc Tế
Ký hiệu tác giả: UYB
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013969
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013970
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013971
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Dẫn nhập: Thời đại (kairós) của tính hiệp hành 9
Synod, Council, Synodality (hội nghị, Công đồng, tính hiệp hành) 10
Hiệp thông, tính hiệp hành, tính hiệp đoàn (Communion, synodality, collegiality) 13
Một ngưỡng cửa mới sau Công đồng Vaticanô II 15
Mục đích và cấu trúc của tài liệu 17
CHƯƠNG I: TÍNH HIỆP HÀNH TRONG KINH THÁNH, TRUYỀN THỐNG VÀ LỊCH SỬ 19
1.1. Giáo huấn của Kinh thánh 19
1.2. Chứng tá của các Giáo phụ và Truyền thống trong thiên niên kỷ thứ nhất 28
1.3. Sự phát triển của thủ tục hiệp hành trong thiên niên kỷ thứ hai 35
CHƯƠNG II: HƯỚNG TỚI MỘT NỀN THẦN HỌC VỀ TÍNH HIỆP HÀNH 47
2.1. Nền tảng thần học của tính hiệp hành 48
2.2. Con đường hiệp hành của Dân Chúa lữ hành và truyền giáo 53
2.3. Tính hiệp hành như một diễn tả Giáo Hội học hiệp thông 56
2.4. Tính hiệp hành trong sự năng động của sự hiệp thông Công giáo 59
2.5. Tính hiệp hành trong truyền thống của sự hiệp thông tông truyền 61
2.6. Sự tham gia và thẩm quyền trong đời sống hiệp hành của Hội thánh 65
CHƯƠNG III: THỰC HIỆN TÍNH HIỆP HÀNH: ĐỐI TƯỢNG, CƠ CẤU, QUÁ TRÌNH VÀ SỰ KIỆN HIỆP HÀNH 70
3.1. Ơn gọi hiệp hành của Dân Chúa 70
3.2. Tính hiệp hành trong Hội thánh địa phương 74
3.2.1. Các Công nghị Giáo phận và các Phiên họp Giáo phận Đông phương 75
3.2.2. Các cơ cấu khác phục vụ đời sống hiệp hành trong Hội thánh địa phương 77
3.2.3. Tính hiệp hành trong đời sống giáo xứ 78
3.3. Tính hiệp hành trong các Hội thánh địa phương ở cấp độ khu vực 79
3.3.1. Các Công đồng đặc biệt 82
3.3.2. Hội đồng Giám mục 83
3.3.3. Các Tòa Thượng phụ trong các Hội thánh Công giáo Đông phương 84
3.3.4. Các Công đồng khu vực của Hội đồng Giám mục và Công đồng miền của các Thượng phụ thuộc các Hội thánh Công giáo Đông phương 85
3.4. Tính hiệp hành trong Hội thánh hoàn vũ 86
3.4.1. Các Công đồng Đại kết H7
3.4.2. Thượng Hội đồng Giám mục 89
3.4.3. Các cấu trúc phục vụ cho việc thực thi hiệp hành của quyền ưu việt 90
CHƯƠNG IV: HOÁN CẢI ĐỂ CANH TÂN TÍNH HIỆP HÀNH 92
4.1. Để canh tân đời sống và sứ vụ của Hội thánh mang tính hiệp hành 92
4.2. Linh đạo hiệp thông và đào tạo đời sống hiệp hành 95
4.3. Lắng nghe và đối thoại để phân định cộng đoàn 100
4.4. Tính hiệp hành và hành trình đại kết 105
4.5. Tính hiệp hành và diakonia xã hội 108
KẾT LUẬN: CÙNG NHAU HÀNH TRÌNH TRONG SỨC MẠNH CỦA THÁNH THẦN 111