Le concile au jour le jour quatrième session
Tác giả: Yves Congar, OP
Ký hiệu tác giả: CO-Y
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012684
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 19
Số trang: 272
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012780
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 18
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích