Vativan II
Phụ đề: Estudes autour de la Constitution conciliaire sur l'Église
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012483
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 23
Số trang: 1442
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích