Vade Mecum - Cẩm nang mục vụ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000963
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ  
Nội dung  
Diễn từ của Đức Gioan Phaolô II gởi cho Hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo sĩ 1
Huấn thị của Bộ Giáo Sĩ, Linh mục mục tử và lãnh đạo cộng đoàn giáo xứ 7
Lời kinh của linh mục chính xứ dâng lên Đức Bà Maria 62
Kinh tuyên xưng tình yêu của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 64
Chú thích của huấn thị 65
Phác họa kim chỉ nam cho Linh mục Giáo phận tại Việt Nam 81
Mục lục của kim chỉ nam 105
Giáo Triều Rôma 107
Danh sách các vị Giáo Hoàng  112
Hội đồng Giám Mục Việt Nam  119
Các giáo tỉnh và giáo phận 120
Liber Baptizatorum (Sổ Rửa tội)  127
Liber Coníirmatorum (Thêm sức)  131
Liber Matrimoniorum (Hôn phối)  132
Liber Detunctorum (Sổ tử) 134
Testimonium Baptismi (Chứng chỉ Rửa tội) 137
Testimonium Contirmationis (Chứng chỉ Thêm sức) 139
Điều tra Hôn phối (tiếng La tinh)  140
Thông báo về Hôn phối (La tinh)  142
Celebret 145
Cách ghi tháng tiếng La tinh 147
Canonica missio (bài sai) - Cha sở  148
Canonica missio - Cha phó 149
Các giờ kinh phụng vụ 150
Cách hình thành tính từ tiếng La tinh từ tên riêng địa phương 151
Tên nước Việt Nam (La tinh) 151
Bổng lễ (trích Giáo luật) 152
Sổ lễ (mẫu) 155
Sổ Thu Chi (mẫu) 156
Sổ Rửa tội (mẫu) 157
Sổ Thêm sức (mẫu) 158
Sổ Gia đình (mẫu) 159
Giấy đăng kỷ Rửa tội (mẫu) 160
Chứng chỉ Rửa tội (mẫu)  161
Chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức  162
Chứng chỉ Thêm sức 163
Giấy xin điều tra và rao Hôn phối 164
Bản khai trước khi thành hôn 165
Đơn xin chuẩn ngăn trở khác đạo 168
"Hôn nhân khác đạo"  
Lời tuyên bố (bên lương) 170
"Hôn nhân khác đạo"  
Lời tuyên bố (bên công giáo) 171
Chứng chỉ Hôn phối 172
Quy chế Hội đồng giáo xứ  
Giáo phận Huế (cũ) 173
Qui chế Hội đồng mục vụ giáo xứ 192
Giáo phận TP. Hồ Chí Minh   
Phác họa một vài điểm chủ yếu về sinh hoạt giáo xứ 203
Bản xét mình: 210
Bí tích Giao hòa 212
An táng theo nghi thức Giáo hội 214
Tên các Thánh 261
Chữ viết tắt 313
Veni Creator (bài hát) 314
Te Deum (bài hát) 317
Veni Creator (chú thích) 321
Te Deum (chú thích)  
Cách diễn tả ngày và năm tiếng La tinh 330
Những vật dụng liên quan đến Bàn thờ và Thánh lễ 337
Cách phát âm tiếng La tinh 343
Các từ ngữ pháp La tinh viết tắt 371
Mẫu tự Hy lạp 375
Niên lịch 376
Đối chiếu âm lịch và dương lịch  378
Bảng năm dương lịch và âm lịch 379
Bài giảng lễ phong chức linh mục 380
Nghĩa vụ của giáo sĩ 382
Đính chính 384