Thông điệp Caritas in Veritate - Bác ái trong chân lý
Phụ đề: Về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái chân lý
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu Tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001145
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001146
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001147
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001406
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001407
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 163
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với khái niệm Sự phát triển bền vững, nhưng gần đây, người ta cũng đang làm quen với khái niệm Đã quá muộn để phát triển bền vững. Thế giới này rồi sẽ ra sao, và nó đang biến đổi thế nào? Và việc thế giới này đi tới đâu có liên hệ gì tới chúng ta – những Kitô hữu? Bác ái trong chân lý mà Đức Giêsu đã làm chứng trong cuộc đời tại thế và nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Người; tình yêu này là sức mạnh điều hướng chính yếu cho việc phát triển đích thực mỗi người và toàn thể nhân loại (số 1). Giáo hội mang nơi mình di chúc của Đức Giêsu, là sống và truyền rao bác ái. Thế nhưng, giữa một thế giới đa nguyên, nơi mà tình yêu đang bị bóp méo từ khái niệm cho đến việc thực hành; nơi mà chân lý đang bị tương đối hóa; Giáo hội phải có phương hướng hành động thế nào? Nằm trong chính truyền thống của Giáo hội, và với sự uyên bác của mình, Đức Benedicto XVI có đóng góp đáng kể vào kho tàng Giáo huấn Xã hội của Giáo hội, cũng như cảnh tỉnh sự mất cân bằng của thế giới; đặc biệt là qua thông điệp Bác ái trong Chân lý.