Tông huấn Familiaris Consortio. Về những bổn phận của gia đình Kitô hữu
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 11

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002205
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002206
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002437
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002699
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003025
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004958
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006178
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006179
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006180
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006181
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006688
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Tông huấn “Familiaris Consotio” được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II ban hành ngày 22/11/1981, đã được dịch bởi cha Augustino Nguyễn Văn Dụ và được xuất bản tại NXB. Tôn giáo tháng 11/2011. Tông huấn này gồm 169 trang được chia làm 4 phần

Phần I: Ánh sáng và bóng tối nơi gia đình ngày nay.

Phần II: Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình.

Phần III: Những bổn phận của gia đình Kitô hữu.

Phần IV: Mục vụ gia đình.

Nội dung của Tông huấn muốn đề cao vai trò giáo dục của cha mẹ đối với con cái và nói lên tầm quan trọng của gia đình với Giáo hội và xã hội. Tông huấn chính là kim chỉ nam soi dẫn các gia đình Kitô hữu noi theo để sống tốt hơn trong bậc sống của mình.