Chân dung Marthe Robin
Nguyên tác: Portrait de Marthe Robin
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014332
Nhà xuất bản: Grasset
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
I. Giới thiệu 11
II. Vị khách ban đêm 25
III. Thiếu nữ bình nguyên 48
IV. Của lễ toàn thiêu 57
V. Người phụ nữ trong ngôi nhà của bà 83
VI. Nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau 107
VII. Những lời bà đọc cho viết 137
Lễ Hiện Xuống 151
Chúa Ba Ngôi 156
Đức Mẹ hiện ra 163
Lời kinh của Marthe 167
VIII. Kinh nghiệm thần bí đặt trong sự tiến hóa 169
Bergson 172
Gorres 185
Cái không bình thường và cái bình thường 191
Hóa thân 199
Sau biến cố Hiroshima 203
Mầu nhiệm thời gian 210
Vấn đề phép lạ 216
IX. Mầu nhiệm máu 221
X. Bàn về những dấu thánh 251
XI. Nghiên cứu về cõi âm luyện ngục 264
Người bị kết án tử hình 272
Phá thai 275
XII. Lucifer 277
XIII. Sự chết 281
XIV. Viễn cảnh cuối cùng 291
So sánh cuối cùng 307