Chân dung Marthe Robin
Nguyên tác: Portrait de Marthe Robin
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014332
Nhà xuất bản: Grasset
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích