Vie de Mgr. D'Hulst
Tác giả: Mgr. Alfred Baudrillart
Ký hiệu tác giả: BA-A
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Tome II
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013622
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 21
Số trang: 659
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích