Mission et Grace
Phụ đề: Serviteurs du peuple de Dieu
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016362
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 19
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích