Prêtres diocésains aujourd'hui
Tác giả: Mgr A.-C.Renard
Ký hiệu Tác giả: RE-M
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009679
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1963
Khổ sách: 20
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có