Linh mục, thừa tác viên của lòng thương xót
Phụ đề: Tài liệu hỗ trợ các Cha giải tội và linh hướng
Tác giả: Thánh Bộ Giáo Sĩ
Ký hiệu tác giả: THA
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007211
Nhà xuất bản: Vatican
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 83
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014909
Nhà xuất bản: Vatican
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 83
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014910
Nhà xuất bản: Vatican
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 83
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Một lời mời gọi khẩn cấp 7
Sứ mạng của Đức kitô thực hiện trong Giáo hội 9
Mở lòng đón nhận tình yêu và sự hài hòa giải 12
Lời chứng và sự dấn thân của các mục tử 14
Gương Cha sở Ars 19
Thừa tác vụ của lòng thương xót 21
Bản chất của bí tích Sám Hối 24
Cử hành cuộc vượt qua và hành trình hoán cải 25
Trên con đường nên thánh 28
Một mầu nhiệm của ân sủng 32
Thừa tác vụ đánh thức dậy các thái độ thích hợp nơi hối nhân 36
Việc cử hành phụng vụ 41
Mục từ 44
Của Chúa Thánh Thần 48
Cha con 51
Ngài có thể hướng dẫn các tín hữu trong nhiều tình huống khác nhau 58
Hoàn cảnh mới, ơn phúc mới, sự nhiệt tình mới 61
Một hành trình lịch sử và đương đại 64
Đào tạo các linh mục làm việc đồng hành thiêng liêng 66
Linh hướng và thừa tác vụ linh mục 70
Khi các thừa tác viên có chức thánh được linh hướng 74
Bản chất và nền tảng thần học 77
Mục tiêu riêng 78
Chuyển động và quá trình 81
Cho hết mọi ơn gọi và mọi bậc sống 84
Hành trình cụ thể hay đường sống tâm linh 87
Phân định Chúa Thánh Thần trong quá trình linh hướng 98
Các đức tính nhà linh hướng cần có 101
Những đức tính cần thiết cho người được linh hướng 106
Việc linh hướng của người linh mục 110
Linh hướng trong đời sống tu trì 117
Linh hướng cho giáo dân 122
Làm sao hài hòa các cấp độ đào tạo khác nhau trong linh hướng 135