Linh mục thánh
Nguyên tác: Pusillum
Tác giả: Athanaxiô Bierbaum, OFM
Ký hiệu tác giả: BI-A
Dịch giả: Lm. Phêrô M. Nguyễn Ngọc Phi
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003098
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích