Một thách đố cho chức Linh mục hôm nay
Nguyên tác: A radical challenge for Priesthood today
Tác giả: William D. Peri
Ký hiệu tác giả: PE-W
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009388
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013520
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014703
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 11
CHƯƠNG I: TỪ SỰ VẮNG MẶT 17
Tôi đã bắt đầu trong công việc thế nào 20
Trên con đường biến đổi 21
Cái cũ và cái mới 24
Một phạm vi sở hữu 26
CHƯƠNG II: TỪ TỐI TĂM TỚI ÁNH SÁNG 29
Một dấu không thể tẩy xoá được 31
Chế ngự và rời rạc, lơ là 33
Những bí mật đã tỏ lộ 35
Như không biết sứ điệp 37
Đương đầu với bóng tối 40
CHƯƠNG III: TỪ SỰ BUỒN CHÁN 43
Một sự rối loạn chung 45
Một ý nghĩ sâu xa hơn 49
Nhóm trị liệu nghệ thuật 51
Đi theo sự hướng dẫn của nó 53
Nhu cầu tha thứ 59
Duy trì truyền thống 61
Triệu chứng thoái hồi 64
Triệu chứng vô cảm 66
Khi lo âu là sự ích kỷ 69
Sự quan trọng của hữu thể xa lánh 71
Gọi tới một nền văn hoá trái ngược 73
Đấng gây nên niềm cảm hứng hy vọng 75
Đau khổ và hy sinh 78
Gia tăng sự thương xót  80
Sự cần thiết của cầu nguyện 82
Đức tin và bóng tối 84
CHƯƠNG IV: TỪ HỮU THỂ HOÀN HẢO 87
Nhu cầu thương lấy mình 90
Những gì mà các cuộc nghiên cứu trình bày 93
Sự ép buộc và sự thương xót  97
Một trạng trái khác nhau của những dấu hiệu 100
Một chướng ngại cho sự thương xót 102
Yêu thương những kẻ thù 103
Sự chịu đựng kiên nhẫn 105
Sự hoàn hảo của bất toàn 108
Nhu cầu quân bình 110
CHƯƠNG V: TỪ SỰ LẠM DỤNG UY QUYỀN 113
Những lạm dụng uy quyền linh mục 114
Những đặc điểm nhân cách không thích hợp với xã hội 121
Lạm dụng sức mạnh và quyền thế 123
Tình trạng độc thân và sức mạnh 124
Được nhận biết bởi các giám mục 127
Những dấu hiệu của sự phản loạn 130
Sự hợp tác và sự ganh đua 133
Chức linh mục khuyến khích sự ganh đua 135
Phẩm tính của người lãnh đạo 137
Chức linh mục cuả các tín hữu  140
Quyền năng bóng tối 141
Một sự tìm kiếm quyền hành và chỉ huy 143
Được thừa nhận bởi sự độc thân 145
Vật hy sinh - Vai trò tử đạo 147
Sự thân mật và lòng nhân từ 148
Sự tấn công tích cực 152
CHƯƠNG VI: TỪ KHUÔN ĐÚC TỚI VAI TRÒ 157
Cuộc nghiên cứu trình bày những gì  159
Một sự đáp trả cho quyền thế  162
Sự quan trọng của tính thụ động 164
Một kiểu viền dấu thánh giá 165
Một cây cầu giữa sự sống và sự chết 168
Ý nghĩa chính xác của sự độc thân 172
Những sự khác nhau đang biến mất 174
Đức Ki tô là khuôn mẫu 175
CHƯƠNG VII: TỪ SỰ TẤN CÔNG THỤ ĐỘNG 179
Một chứng từ tốt phát sinh 180
Một sự diễn tả của việc bất tuân 182
Những vấn đề quyền hành và sức mạnh 185
Một kiểu hoà hợp giả tạo  188
Có và hiện hữu 192
Nhu cầu cho sự trống rỗng và hỗn mang 194
CHƯƠNG VIII: TỪ SỰ TƯƠNG PHẢN TỚI SỰ MÂU THUẪN KHÔNG DỨT KHOÁT 197
Hai mặt của sự mâu thuẫn 200
Khám phá ân sủng 203
Minh hoạ tình trạng trọn vẹn  
Vai trò ân sủng của Thiên Chúa 209
CHƯƠNG IX: MỘT NGHI THỨC KHỞI ĐẦU 213
Các thiên thần và những trái tim 214
Hình ảnh của Thánh Tâm 216
Dấu hiệu của Thánh giá 219
Một sự sắp đặt mới 221
Nhu cầu liên kết lại 223
Sự phục vụ biến đổi 25
Chào mừng sự tối tăm 227
Trung gian cho tình yêu của Thiên Chúa 230
Ghi chú 233