Linh mục, ngài là ai?
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000413
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002825
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007542
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007643
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Phần I: NGƯỜI QUẢN LÝ CÁC MẦU NHIỆM CỦA THIÊN CHÚA 5
1. Linh mục, ngài là ai? 7
Linh mục và phép Thánh Thể 10
2. Ơn gọi làm Linh mục 14
Ơn gọi của các Linh mục 16
3. Linh mục với việc ban phát các Bí tích 18
4. Các Linh mục với việc ban Bí tích hòa giải 22
5. Chức Linh mục không phải là một nghề 25
6. Linh mục, cộng tác viên của Giám mục 27
7. Linh mục, người được thánh hiến cho Thiên Chúa 30
8. Sứ mệnh loan báo Tin Mừng của vị Linh mục 34
9. Cái Lôgic của sự thánh hiến trong cuộc sống độc thân Linh mục 39
10. Linh mục quan tâm đến tha nhân 44
11. Linh mục và tinh thần khó nghèo 46
12. Sự hiệp thông Linh mục 50
13. Người bạn của linh mục 54
14. Những phần thưởng dành cho vị linh mục 60
15. Linh mục và việc cử hành Phụng Vụ Thánh Thể 67
16. Bí tích Thánh Thể trong đời sống thiêng liêng của vị Linh mục 71
17. Linh mục được nhìn qua ánh mắt của Mẹ Têrêsa 75
18. Linh mục, người của lời cầu nguyện 85
19. Thừa tác vụ và đời sống Linh mục 90
20. Mối tương quan giữa Linh mục và giáo dân 93
21. Đức Mẹ tham dự vào đời sống công khai của Chúa Giêsu 97
22. Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a rất thánh trong cuộc đời vị Linh mục 99
Phần II: GIÁ TRỊ BÍ TÍCH CỦA CHỨC GIÁM MỤC 105
1. Giá trị Bí tích của chức Giám mục 107
2. Sứ mạng được trao phó cho mỗi Giám mục 111
3. Giám mục quan hệ tốt với các Linh mục 114
4. Giám mục gần gũi với các linh mục 115
5. Giám mục ban ơn thánh qua việc cử hành các bí tích 118
Phần III: TÀI LIỆU 121
1. Thận trọng tuyển chọn các vị có trách nhiệm trong Chủng Viện 123
2. Huấn luyện Linh mục 124
3. Huấn luyện đạo đức cho các ứng sinh lên chức Linh mục 129
4. Linh đạo linh mục 133
5. Tuyển chọ kỹ lưỡng các chủng sinh 134
6. Bộ Giáo dục công giáo về Chủng viện 135
7. Văn kiện Tòa Thánh: Huấn luyện Linh mục (Tài liệu) 136
8. Ngày xin ơn thánh hóa các Linh mục 141
9. Căn cước Linh mục - Con đường tu đức - Việc huấn luyện Linh mục 142
10. Thư thứ năm tuần thánh của Đức Gioan Phao-lô II gửi các Linh mục (tháng 3-1997) 146
11. Huấn luyện Linh mục 149
12. Lời cầu nguyện cho các Linh mục 151
13. Huấn luyện Linh mục 155
14. Các phương thế giúp phát triển đời sống thiêng liêng của các Linh mục 157
15. Kỷ niệm về ngày thụ phong Linh mục 160
16. "Tạ ơn Chúa vì hồng ân chức Linh mục đã lãnh nhận" 163