Pusillum courtes méditations saccerdotales
Tác giả: R.P. Athanase Bierbaum O.F.M
Ký hiệu tác giả: BI-A
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011432
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 20
Số trang: 499
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích