Jeune Prêtre. Notes de Pastỏale Pretique
Tác giả: William James
Ký hiệu tác giả: JA-W
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011417
Nhà xuất bản: Union des Œres Catholiques de France
Năm xuất bản: 1944
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích