Chúa nói với các Linh mục của Người
Phụ đề: Những lời Chúa phán với các Linh mục về Lòng Thương Xót của Người
Tác giả: Lm. George W. Kosicki, CSB
Ký hiệu tác giả: KO-G
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000348
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001319
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001692
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001694
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001695
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001696
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007120
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương mở đầu 9
Chứng từ 13
Dẫn nhập 17
I. những lời cho các linh mục 27
II. Sứ điệp lòng thương xót Chúa 43
III. Tính cách khẩn thiết của sứ điệp 51
IV. Đáp ứng lòng thương xót của Chúa 55
VI. Phương thế của lòng thương xót 67
Nhiệm tích thánh thể 67
Các cha giải tội và linh hướng 74
Bức hình Chúa Thương Xót 78
Đại lễ kính Lòng THương Xót Chúa 85
Tuần cửu nhật 90
Chuỗi kinh Chúa Thương Xót 91
PHút tưởng niệm lúc 3 giờ chiều 100
VII. Cái giá của Lòng THương Xót 103
Lời Chúa nói về việc chịu đau khổ cho tha nhân 104
Đau khổ để cầu cho các linh mục 108
VIII. Nhưng suy tư 113
A. Về việc chịu đau khổ cầu cho tha nhân 115
B. Với các cha giải tội và linh hướng 133
C. Về các Linh Mục 146
D. Về linh mục giải tội là cha Adrasz và Sopocko 150
Lược sử lòng sùng kính lòng thương xót Chúa 165