Directoire pour le ministère et la vie des prêtres
Tác giả: Congrégation pour le Clergé
Ký hiệu tác giả: CON
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004275
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004487
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích