Hoa nắng đời Linh mục
Tác giả: Lm. Hồng Nguyên
Ký hiệu tác giả: HO-N
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001214
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014777
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015529
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NGỎ 3
1. Văn hóa Thánh Thể 5
2. Chúa Thánh Thần, sức mạnh của lời giảng 16
3. niềm tin và nếp sống 31
4. Chúng ta là chứng nhân 47
5. Tình huynh đệ 57
6. Hiện tượng hoa nắng 70
7. Thuyền và biển 74
8. Hoa nắng đời Linh mục 80
9. Hoa hồng Linh mục 85
10. Nước mắt của hoa 88
11. Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi (Nguyễn Trãi) 90
12. Không thấy các cha ngày nay viếng Thánh Thể 94
13. Fair Play, nụ cười tươi trong vườn hoa bóng đá 96
14. Trang phục khi cầu nguyện 98
15. Tụng mà chưa niệm 101
16. Lãnh cảm thiêng liêng 103
17. Một đời tạ ơn 104
18. Thừa thầy nhưng thiếu thợ 105
19. Nếm 107
20. Bom 109
21. Áo cả sáng? 112
22. Biết nghe lẽ phải 114
23. Hết đát nhưng không hết giá 115
24. Tín thác vào Chúa 116
25. Linh mục triều cam go hơn linh mục dòng 117
26. Các linh mục ít xưng tội 120
27. GDP của linh mục 124
28. Ba điều ước 127
29. Mỏ than 129
30. Người soi sáng nhưng không tỏa sáng 132
31. NHàn hạ, một nguy cơ 135
32. Việc mình thì tối 138
33. Tua culpa 141
34. Bàn tay run rẩy 143
35. Hưởng thụ 145
36. Dễ dãi và khổ chế 147
37. Người Galilê 149
38. Lý lịch tu sĩ 151
39. So sánh 153
40. Tiện nghi 154
41. Chất siêu nhiên của đời linh mục 157
42. Biện chứng "CÓ" và "LÀ" 160
43. Sân khấu hóa cung thánh 163
44. Chiếc áo dòng đen 166
45. Ngôi thứ nhất là Cha 170
46. Hội chứng quyền lực ? 172
47. Tôn kính bề trên 179
48. Sỏi đá không quan trọng 182
49. Luật đường, Luật Chúa 184
50. Cần người biết suy nghĩ 186
51. Ngày thứ ba 188
52. Linh mục vì Chúa vì Giáo Hội 190
53. THánh Phaolô, một linh mục hoàn hảo 192
54. Phản ứng khi bị chửi 193
55. ĐI lên, Đi xuống 196
56. Cộng đoàn 198
57. Hiện tượng linh mục 200
58. Lịch sinh học đời linh mục 205