Thuật lãnh đạo tinh thần của một Cha xứ
Phụ đề: Luôn sống tốt và lãnh đạo tốt
Tác giả: Lm. J. Ronald Knott
Ký hiệu tác giả: KN-J
Dịch giả: Vĩnh An - Nguyễn Uy Nam
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003521
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004988
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 7
Ăn theo thủa ở theo thời 11
Muốn đúng việc phải đúng lý 18
Thuật lãnh đạo tinh thần 24
Chức linh mục: Một sự lãnh đạo tinh thần được chia sẻ 33
CHA XỨ LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO TINH THẦN 41
Tận dụng tòa giảng:Linh mục là người rao giảng Lời Chúa 47
Mục đích việc rao giảng 50
Rao giảng điều gì? 50
Niềm say mê rao giảng 52
Tập trung chú ý 53
Biết tổ chức để đạt thành công 54
Một bài giảng lễ chứ không phải một bài giảng huấn 55
Một mâu đơn giản cho một bài giảng lễ tốt 57
LINH MỤC LÀ THỪA TÁC VIÊN CÁC BÍ TÍCH 60
Khẳng định quyền bính của bạn: linh mục là người lãnh đạo trong cộng đoàn 63
Bạn ở đâu và họ ở đâu 67
Giai đoạn I: Linh đạo chưa phát triển 69
Giai đoạn II: Linh đạo theo cơ chế 70
Giai đoạn III: Linh đạo cá nhân 71
Giai đoạn IV: Linh đạo thần bí 72
MỘT VÀI KẾT LUẬN 73
Sự tăng trưởng tâm linh xảy ra như thế nào ? 75
Đảm nhận sự biến đổi tâm linh của chính bạn: khi cơ hội đến gõ cửa 77
Khởi sự lên đường 82
Công nhận tiến trình 87
Sự tái diễn 92
Niềm say mê làm mục vụ: Một ơn gọi bên trong một ơn gọi 97
CẨN TRỌNG KHI ĐẾN NHẬN XỨ 107
Muốn những gì bạn có 109
Chú ý đến các cá nhân 110
Hãy nói sự thật với lòng yêu thương 111
Hãy tôn trọng lịch sự của họ 112
Kết luận 113
CẨN TRỌNG KHI RỜI GIÁO XỨ 113
Phần I: Nhìn lui, nhìn tới 115
Phần II: Nhân bản vô tính các mục tử 120
Phần III: "Kết nối và cậy dựa lẫn nhau 124
Phần IV: Hòn đảo của các đồ chơi méo mó: được thăm lại 124
Bài giảng cuối cùng "tạm biệt" 133
Kết luận 139
Thư mục 143
Ghi chú 147