Khi cha xứ ngồi vào bàn ăn
Tác giả: Lm. Stéphane Esclef
Ký hiệu tác giả: ES-S
Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp, Nguyễn Kiều Diễm
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010698
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010768
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT: MỘT THỜI THƠ ẤU ĐỢI CHỜ  7
Chương 1: Cha xứ cho đàn chiên của mình  9
Chương 2: Một thời thơ ấu câu vồng  17
Chương 3: Thảm kịch của mẹ tôi  28
Chương 4: Sự hoán cải không chắc của tôi  31
Chương 5: Hướng tới một cuộc hẹn khác  42
Chương 6: Ánh sáng giữa đêm tối  51
Chương 7: Cuộc thử thách của Paris  55
Chương 8: Chúa hành động  61
Chương 9: Mẹ tôi qua đời  65
Chương 10: Linh mục... một điều hiển nhiên cho những người khác  68
Chương 11: "Cha sẽ ra hiệu cho con khi cần"  81
PHẦN THỨ HAI: TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA CHỨC LINH MỤC  85
Chương 12: Trở lại việc học  87
Chương 13: Giải tội trước giờ (G)  94
Chương 14: Cuộc sống lại của người làm bếp  100
Chương 15: Trẻ giúp lễ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II  108
Chương 16: Cuối cùng tất cả được bắt đầu 113
PHẦN THỨ BA: THỜI GIAN THỪA TÁC VỤ  117
Chương 17: Tòa giải tội trong tàu điện ngầm  120
Chương 18: Gặp bố tôi lần cuối  125
Chương 19: Món quà của Notre Dame de Lourdes  130
Chương 20: Khi ma quỷ vào thăm nhà thờ  140
Chương 21: Một dấu hiệu bên bờ sông Gio-đan  145
Chương 22: Sự sáp đặt tế nhịtại Saint-Jean-Baptiste de Belleville 148
Chương 23: "Cái thằng đốn mạt trở về nhà Cha nó, chính là con"   151
Chương 24: Các thớt chuông lại trở về nhà Don Camillo  157
Chương 25: Những thỏa thuận sau cùng ở Bataclan   161
Chương 26: Một giáo dân huyền thoại: Édith Piaf  168
Chương 27: Nụ cười của Benjamin  172
Chương 28: Cha của các anh em tôi  179
KẾT LUẬN  184