Des nouveaux prêtres
Tác giả: André Cabes François Vayne
Ký hiệu tác giả: VA-A
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011582
Nhà xuất bản: Nouvelle Cité
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 19
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích