Prêtre et femme
Tác giả: Ottilie Mosshamer
Ký hiệu tác giả: MO-O
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012054
Nhà xuất bản: Editions Alsatia
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích