La formation intellectuelle dé prêtres
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009628
Nhà xuất bản: Anvil Publishing
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích