Historiae philosophiae ad usum seminariorm
Tác giả: Paulo Geny, S.I
Ký hiệu tác giả: GEN
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011743
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 24
Số trang: 414
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích