Năm năm đầu đời Linh mục
Phụ đề: Khảo luận về các Linh mục mới chịu chức
Nguyên tác: The first five years of the Priesthood
Tác giả: Dear R. Hoge
Ký hiệu tác giả: HO-D
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Đình Thụy
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001309
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời ngỏ 7
Lời tựa 9
Lời nói đầu 11
Lời tác giả 15
Chương 1: BỐI CẢNH CỦA CHỨC LINH MỤC NGÀY NAY 19
Các Tân Linh mục 23
Những thay đổi về văn hóa 24
Nghiên cứu động cơ và việc từ bỏ chức Linh mục 26
được các cộng đoàn dòng tu nam nhận xét 30
đương nhiệm mới được phong chức 33
Phương pháp nghiên cứu 33
Kết quả tìm được 35
1. Bối cảnh quá khứ và bảng miêu tả các linh mục qua nghiên cứu 35
Bảng 2.1: Bối cảnh và miêu tả các thành viên được nghiên cứu 36
2. Cuộc sống trước khi vào Chủng Viện và trong Chủng viện 39
Bảng 2.2: Cuộc sống trước khi vào Chủng viện và trong Chủng viện 40
3. Đánh giá về chương trình Thần học 39
trong những lĩnh vực này 42
4. Kinh nghiệm trong đời sống linh mục 44
Bảng 2.4: Kinh nghiệm trong đời sống linh mục 45
Địa Vị Mục Tử 50
5. Hoàn cảnh sống 50
6. Nguyên nhân đem lại sự hài lòng 52
Bảng 2.5: Sự hài lòng với hoàn cảnh sống 53
Bảng 2.6: Chín nguyên nhân đem lại sự hài lòng cho linh mục 56
Bảng 2.7: "Bạn có mức độ hài lòng nào theo những điều sau" 59
Biểu đồ 2.1: "Bạn có mức độ hài lòng nào về những điều sau" 61
7. Khó khăn linh mục phải đối mặt 61
Bảng 2.8: Những vấn đề linh mục phải đối mặt 62
quan trọng như thế nào đối với bạn trong cuộc sống cơ bản hàng ngày 64
8. Thái độ về đời sống linh mục và Giáo hội 66
Bảng 2.9: Sự tán thành với 9 phát biểu về đời sống linh mục và Giáo hội 67
Biểu đồ 2.3: Bốn phát biểu về đời sống linh mục và sứ vụ có sự khác biệt lớn nhất 69
Những đề nghị về việc chuẩn bị cho các chủng sinh và linh mục 70
Bảng 2.10: Những đề nghị đến các nhà lãnh đạo công giáo 71
Bảng 2.11: Mối quan tâm về vấn đề đồng tính luyến ái 73
9. Quyết định hồi tục 74
Bảng 2.12: Quyết định Hồi tục 74
10. Nghề nghiệp và dự án của những linh mục hồi tục 77
Bảng 2.13: Công việc và kế hoạch của linh mục hồi tục 78
Chương 3: ĐIỀU GÌ LÀM CHO CÁC TÂN LINH MỤC HÀI LÒNG 81
Những nguyên do đặc biệt cho sự hài lòng hoặc không hài lòng 83
Bảng 3.1: Đâu là cấp độ hài lòng của bạn theo mẫu dưới đây? 85
Bảng 3.2: Mức độ hài lòng với những kinh nghiệm đặc biệt 86
Bảng 3.3: Những vấn đề các linh mục phải đối diện ngày hôm nay 88
Những linh mục trẻ với những linh mục lớn tuổi hơn 89
Bốn ví dụ về sự hài lòng của các linh mục đương nhiệm 90
Daniel: Sứ vụ của lòng thương cảm 91
Alex: Đối phó tốt trước áp lực 101
Bop: Thành công trong việc vượt khó 110

 

John: Được gợi hứng bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II 118
Chương 4: BỐN HÌNH THỨC LINH MỤC HỒI TỤC 129
Loại 1: Đang yêu 131
Tom: Vượt qua bằng sức mạnh của tình yêu 131
Loại 2: Khước từ đời sống độc thân 145
Carl: Không thể chịu được sự cô đơn 145
Loại 3: Vỡ mộng 156
Loại 4: Khước từ đời sống độc thân của một người đồng tính 158
Marl: Muốn sống chính trực 158
Chương 5: CÒN ĐANG PHỤC VỤ VÀ NHỮNG LINH MỤC HỒI TỤC 165
Những trải nghiệm sống thời thơ ấu 166
Những kinh nghiệm sống sau phong chức 171
Những kinh nghiệm tích cực 174
Những kinh nghiệm tiêu cực 176
Chương 6: NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA CÁC LINH MỤC 183
Những Kiến nghị do các linh mục đang làm mục vụ đề xuất 183
Những Kiến nghị do các linh mục hồi tục đề xuất 185
Những Kiến nghị được cả linh mục hồi tục và linh mục đang làm mục vụ đề xuất 188
1. Cần cởi mở hơn về vấn đề giới tính 188
2. Việc đào tạo ở Đại Chủng Viện cần phải thực tế hơn 194
3. Cần để ý hơn đến những linh mục mới chịu chức 197
4. Cần có thêm những chương trình hỗ trợ nữa 200
Những phản hồi trong việc nghiên cứu 201
Bối cảnh mới cho sứ vụ linh mục 205
Đời sống cầu nguyện và kỹ năng giao tiếp 207
Giới tính và các vấn đề tính dục, khuynh hướng kèm theo 207
Tầm quan trọng khi nhận bài sai đầu tiên của Tân linh mục 208
Tầm quan trọng của việc tư vấn 209
Liên hệ cá nhân với Đức Giám mục 209
Thành viên của linh mục đoàn 210
Các nhóm hỗ trợ cho linh mục 211
Nhiệm vụ phải báo cáo của linh mục 212
Thời gian thi hành chức vụ linh mục lần đầu tiên 213
Giáo Hội và thách đố với tân linh mục 214
Khảo luận 224
Một chuyện kể có giá trị lịch sử 235
Các phản hồi thực tiễn 237
Các hệ thống 237
Xã hội hóa 238
Sự cộng tác 239
Những hệ luận 240
1. Một đòi hỏi cần thiết là phải triển khai hơn nữa thần học về thừa tác vụ 240
2. Thứ hai, Đào sâu thêm sự hiểu biết về đời sống bí tích của GHCG là điều cần thiết 242
Kết luận 243
Sách tham khảo 244
Cần những mối quan hệ 247
Những hệ luận nghiên cứu cho môi trường Chủng viện 254
Một số khám phá chính yếu liên quan đến phân định và chọn lựa ơn gọi 255
Những hệ luận liên quan đến phân định và chọn lựa 255