Gần Thập giá
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000337
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013519
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. ĐỨNG VỚI MẸ DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ (Ga 19: 25-27) 6
1. Sứ điệp Golgotha cho Mẹ Maria 7
2. Sứ điệp Golgotha cho Gioan 8
3. Sứ điệp Golgotha cho chúng ta 8
4. Mẹ Maria luôn có mặt 9
5. Những đề tài suy niệm trong tuần tĩnh tâm 11
II. TRONG GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI HÔM NAY (Lk 18: 1-8) 14
1. Đức tin của Mẹ Maria 14
2. Bóng tối vô tín trên đồi Canvê 16
3. Sự vô tín hôm nay 17
1) Chủ nghĩa hoài nghi 18
2) Kỹ thuật 18
3) Tha hóa giữa người trẻ 19
4. Trách nhiệm của chúng ta 19
III. NHỮNG THÁCH ĐỐ ĐỨC TIN CHO CHÚNG TA HÔM NAY (Lk 17: 5-6) 24
1. Cám dỗ của những giáo thuyết trìu tượng 24
2. Tin vào con người của Chúa Kitô 25
3. Sống trong Chúa Kitô 27
4. Đức tin dũng cảm của Mẹ Maria 29
IV. BỐI CẢNH SỐNG SỨ VỤ LINH MỤC (Hb 5: 7-10) 32
1. Khiêm nhường 32
2. Quyền bính 35
3. Vâng lời 38
4. Tự do 43
V. PHỤC VỤ CHÚA GIÊSU BỊ BỎ RƠI (Mt 25: 31-40) 47
1. Phục vụ những người kém may mắn hơn 47
2. Xây dựng "Tổ ấm hoàng hôn" 51
VI. PHỤC VỤ NGƯỜI BẦN CÙNG THIÊNG LIÊNG (Act 19: 1-7) 57
1. Giới trẻ hôm nay 57
2. Những Nicôđêmô thời đại 59
3. Những thanh niên giàu có tân thời 59
4. Những con chiên lạc 60
5. bản chất truyền giáo của Giáo Hội 60
VII. SỨC MẠNH CỦA ĐỜI LINH MỤC (Ga 17: 9-11) 64
1. Sống hiệp thông với các mầu nhiệm 64
2. Sống trong nhiệm thể Chúa Kitô 66
3. Trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc 70
VIII. NIỀM VUI CỦA ĐỜI LINH MỤC (Ga 16: 20-22) 74
1. Điều kiện và tính chất của niềm vui linh mục 75
2. Những niềm vui nổi bật của đời linh mục 75
a. Dâng Thánh Lễ 75
b. Đem lại ơn tha tội và bình an 76
c. Chăm sóc người bệnh và hấp hối 78
IX. CỦA ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC (Mt 11: 28-30) 82
1. Linh mục và Chúa Giêsu Thánh Thể 82
2. Linh mục với Mẹ Maria 86
3. Linh mục và con đường Thập Giá 90