Le prêtre dans l'œuvre de sa propre sanctification
Tác giả: P. Albert Schulte, s. V. D.
Ký hiệu tác giả: SC-P
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011431
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 19
Số trang: 230
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích