Le prêtre D'aujourd'hui
Tác giả: Leo Trese
Ký hiệu tác giả: TR-L
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011435
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 19
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích