Linh mục. Tác vụ và đời sống
Tác giả: TGM. Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000730
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001481
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001483
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001484
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0001485
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001486
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Cha thánh Gioan maria Vianney: Mẫu gương của vị mục tử chăm sóc đoàn chiên  
Lm. Giuse Lê văn Sở 3
2. Chức Tư tế trong Kinh Thánh  
Lm. Giuse Mai xân Thanh 15
3. Chức linh mục theo Công đồng Vaticanô II  
Lm. Vinh sơn Nguyễn Văn Toan (Tính) 33
4. Căn tính thừa sai của linh mục  
Lm. Vinh sơn Đỗ Huy Hoàng 53
5. Các chiều kích chính yếu  
Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm 85
6. Linh mục và Thánh Thể  
Lm. Micae Phao lô Trần Minh Huy 119
7. Linh mục với Đức Maria  
Lm. Gioakim Ngô Minh Mạnh 141
8. Linh mục với Giám mục  
Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm 157
9. Linh mục với Đức khó nghèo  
Lm. Giuse Mai Văn Châu 169
10. Linh mục nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô  
Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ 177
11. Độc thân linh mục  
Lm. Phao lô Đinh Quang Tiến 193
12. Sự trung thành của linh mục trong sứ mệnh làm chứng cho Tin mừng sự sống  
Lm. Giuse Trần Quốc Tuyến 211
13. Việc đào tạo linh mục hôm nay hiệp thông với truyền thống không gián đoạn của giáo hội  
Lm. Micae Phao lô Trần Minh Huy 245