Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của các Linh mục tương lai
Phụ đề: Trong bối cảnh Việt nam ngày nay
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu tác giả: TR-H
Dịch giả: Trần Minh Thực
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000339
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
VỀ VIỆC ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG CHO CÁC CHỦNG SINH 77
B. Linh Đạo và Thần Học về Chức Linh Mục 128
C. Hình Ảnh và Căn Tĩnh của Linh Mục 132