Linh mục
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001292
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001703
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001705
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002685
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002770
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014733
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thiên chức linh mục 11
Nhận định 11
PHẦN THỨ NHẤT: CHỨC LINH MỤC TRONG CHÚA KI TÔ  
CHƯƠNG I: DIỆN MẠO CỦA TƯ TẾ TRONG CỰU ƯỚC  
I. Tư tế tự nhiên và vương giả 20
II. Chức tư tế nơi chi tộc Lê-vi 24
CHƯƠNG II: CHỨC LINH MỤC CỦA CHÚA KITÔ THEO DỮ KIỆN MẠC KHẢI  
I. Chức linh mục Chúa Kitô được Thiên Chúa tấn phong 37
II. Chức linh mục của Chúa Kitô Trong bữa tiệc ly và trên núi Calvê 43
III. Chức linh mục của Chúa Kitô trong thư Do Thái 45
IV. Chức linh mục của Chúa Kitô trong lương tri nhân loại 50
CHƯƠNG III: BẢN TÍNH CHỨC LINH MỤC CỦA CHÚA GIÊSU  
I. Ngôi lời nhập thể, Chức linh mục của Chúa 54
A. Chúa Kitô tuân phục Chúa Cha 54
B. Sự thánh hiến linh mục của Chúa Kitô 54
II. Ngôi lời nhập Thể, Linh mục của nhân loại 58
CHƯƠNG IV: CHỨC LINH MỤC TRONG CỘNG ĐỒNG GIÁO HỘI 60
CHƯƠNG V: CHỨC LINH MỤC PHẨM TRẬT TRONG GIÁO HỘI  
I. Chúa Giêsu thành lập chức linh mục thừa tác 63
A. Những thừa tác vụ Thánh thể 63
B. Những thừa tác vụ của ơn tha thứ 64
C. Chứng nhân của Đức Kitô phục sinh 65
II. Bí tích của chức linh mục thừa tác 66
A. Một sự phân định 66
B. Bí tích của chức linh mục 68
CHƯƠNG VI: THÁNH THẦN CỦA CHỨC LINH MỤC THỪA TÁC  
I. Ơn gọi linh mục của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô 72
II. Những tính chất linh mục của chúng ta 81
A. Ấn tích linh mục là dấu ấn nên giống Chúa Kitô Linh mục 82
B. Ấn tích linh mục là dấu ấn thuộc về Đức Kitô Linh mục cách đặc biệt 86
III. Quyền năng linh mục của chúng ta 89
Quyền năng linh mục của Chúa Kitô 90
Quyền năng linh mục của Chúa Kitô 95
trong thực hành bằng sự tham dự tự do và ý thức 97
IV. Ân sủng của chức linh mục 98
A. Sự hiện hữu của ơn bí tích linh mục do sự phong chức 99
B. Mức độ của ơn linh mục 102
C. bản chất đặc biệt của ơn truyền chức 103
D. Bổn phận của Linh mục luôn làm cho ơn của chức linh mục sống động 105
PHẦN THỨ HAI: THỪA TÁC VỤ LINH MỤC TRONG CHÚA GIÊSU KITÔ  
I. Linh mục, Người phân phát Lời Chúa đáng tín nhiệm 108
A. Sự cao cả của thừa tác vụ Lời Chúa 109
B. Những đòi hỏi của thừa tác viên Lời Chúa 115
mong ước" của ĐGH Gioan Phaolô II) 125
II. Linh mục, người truyền đạt Lời Chúa 144
A. Lời mời gọi từng cá nhân của Chúa qua bài giảng 144
B. Sự đáp ứng của con người trước lời kêu mời của Lời Chúa 148
CHƯƠNG VIII: LINH MỤC THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH  
I. Sự hiện hữu của mầu nhiệm Đấng Cứu Thế 156
mầu nhiệm ơn cứu độ chúng ta 167
III. Sự hiện diện của mầu nhiệm cứu độ trong những bí tích khác 176
IV. Linh mục, Thừa tác viên của bí tích hòa giải 182
A. Giới hạn quyền năng thừa tác vụ của linh mục trong bí tich sám hối 182
B. Phần bí tích của các tín hữu trong bí tích hòa giải 186
CHƯƠNG IX: LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN NGỢI KHEN CHÚA TRONG CỘNG ĐOÀN GIÁO HỘI 199
PHẦN: PHỤ THÊM 207
I. Đào tạo linh mục trở thành những sứ giả loan báo Tin mừng 207
II. Hướng dẫn cho thừa tác vụ và đời sống linh mục của Thánh Bộ Truyền Giáo 233
III. Llinh mục thừa tác viên Lời Chúa 246
IV. Về việc rao giảng Lời Chúa 249
V. Linh mục, mục tử nên giống Đức Ki tô Chúa chiên nhân lành 254
VI. Sư độc thân của linh mục 264
VII. Linh mục và tiền bạc 279
VIII. Đức vâng lời của linh mục 288
IX. Linh mục với Đức Mẹ 295
X. Các thánh linh mục Tử Đạo Việt Nam 303
XI. Mẫu gương cho các linh mục: Thánh Gioan Maria Vianey 311