Méditations sacerdotales ou le Pêtrê sanctifié par la pratique de l'Oraison
Tác giả: R. P. Chaignon, SJ.
Ký hiệu tác giả: CH-R
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011511
Nhà xuất bản: Librairie Catholique Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 15
Số trang: 524
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011554
Nhà xuất bản: Librairie Catholique Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 15
Số trang: 524
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích