Những mảnh vụn đời linh mục
Tác giả: Lm. Hồng Nguyên
Ký hiệu tác giả: HO-N
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009898
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009918
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 188
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009939
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ  
I. 50 năm cho một người cha, một người thầy kính yêu  
II. Cho anh, tuổi hai lăm 13
III. Cho tôi, dịp lễ bạc 24
IV. Cho cha, ngày tròn 5 tuổi 39
V. Cho anh em, ngày đầu đời linh mục 47
VI. Cho chúng mình, nhỏ 69
1. Làm cha nhưng độc thân 70
2. Hoa hèn, hương xa 74
3. Cái lạ thường trong cái bình thường 77
4. Quyền và thực 81
5. Mở 87
6. Quyền và biến 89
7. Cơn cám dỗ thứ hai 81
8. Linh mục hành chánh 94
9. Thánh gía trong thế gii tiện nghi 96
30. Zero tolerance policy 136
31. Học nhanh quá 138
32. Mỹ không thế 140
33. Giải mã cử chỉ 142
34. Đơn gin 143
35. Con cái thế gian khôn thật 145
36. Dị ứng về nhà th 147
37. Vì dân? 149
38. Bỏ cuộc 150
39. Thủ tục đầu tiên 152
40. Vì mọi người 153
41. Chọn bậc sống vì 155
42. Võ khí răn đe 156
43. Xây dựng 158
44. Ngọt ngào li khuyên 159
45. Tabo và Cây Dầu 160
46. Màn che 162
47. Tiến trình trở thành 163
48. Độc thân để yêu 165
49. Vâng li và ci mở 167
50. Vì Chúa? 169
51. Suy bụng ta ra bụng Chúa 171
52. Hãy như người cán bộ 172
53. Bất can thiệp 174
54. Dám lên tiếng 177
55.Muốn là nhà giàu 179
56. Đường vào Thánh lễ 182
57. Gương 184